FOR TIPS, gUIDES & TUTORIALS

subscribe to our Youtube

GO TO YOUTUBE
Member for/ 6 months (since Sep 13, 2022)
Type/ Registered user
Full name/ thichchiase
Location/ Địa chỉ: 87 đường z175 - Xuân Sơn - Sơn Tây - Hà Nội
Personal site/ https://thichchiase.net/
About/ Thích Chia Sẻ là website chia sẻ kinh nghiệm, thủ thuật, mẹo hay, đánh giá sản phẩm, dịch vụ...từ thực tế cuộc sống chia sẻ miễn phí lên thichchiase.net. Được quản lý và phát triển bởi Hiệp Ba Vì, với sứ mệnh chia sẻ hết những gì đã trải nghiệm từ thực tế.
Thông tin liên hệ  Thích Chia sẻ:
Website: https://thichchiase.net/
Địa chỉ: 87 đường z175 - Xuân Sơn - Sơn Tây - Hà Nội
Chỉ đường: https://maps.google.com/maps?cid=9796685558802297300
Điện thoại: 0922192668

Activity by thichchiase

Score/ 100 points (ranked #2,378)
Questions/ 0
Answers/ 0
Comments/ 0
Voted on/ 0 questions 0 answers
Gave out/ 0 up votes 0 down votes
Received/ 0 up votes 0 down votes