FOR TIPS, gUIDES & TUTORIALS

subscribe to our Youtube

GO TO YOUTUBE
Member for/ 1 year (since Apr 26, 2022)
Type/ Registered user
Full name/ Kien Vang 247
Location/ 23 Lê Trọng Tấn, Sơn Kỳ, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Personal site/ https://kienvang247.com.vn
About/ Kiến Vàng 247 thuộc công ty Thành Tín 247, thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực: cung ứng lao động, cung ứng nhân lực, cung cấp bốc xếp, dịch vụ vận tải, vận chuyển

Activity by kienvang247

Score/ 100 points (ranked #2,491)
Questions/ 0
Answers/ 0
Comments/ 0
Voted on/ 0 questions 0 answers
Gave out/ 0 up votes 0 down votes
Received/ 0 up votes 0 down votes