FOR TIPS, gUIDES & TUTORIALS

subscribe to our Youtube

GO TO YOUTUBE
Member for/ 3 months (since Nov 1, 2022)
Type/ Registered user
Full name/ Flamingo Tân Trào
Location/ xã Tân Trào, Sơn Dương, Tuyên Quang
Personal site/ https://vnrep.com/flamingo-tan-trao/
About/ Phân tích có nên mua dự án Flamingo Tân Trào giai đoạn này không. Kèm theo bảng giá & giỏ hàng 15 căn nội bộ giảm sâu từ VNREP. #flamingotantrao #flamingogroup #VNREP
Email : [email protected]
xã Tân Trào, Sơn Dương, Tuyên Quang
SĐT: 0933186123

Activity by flamingotantrao

Score/ 100 points (ranked #2,310)
Questions/ 0
Answers/ 0
Comments/ 0
Voted on/ 0 questions 0 answers
Gave out/ 0 up votes 0 down votes
Received/ 0 up votes 0 down votes